+420 776 066 545 info@paleniceznetinek.cz

Ředění pálenky

Úprava destilátu spočívá především v úpravě obsahu etanolu. Destiláty z pěstitelského pálení se obvykle ředí na 55% alkoholu. Při nižší koncentraci jak 48% se často destiláty kalí v důsledku vysrážení látek, které jsou při vyšší koncetraci rozpustné. Za optimální z hlediska konzumace lze považovat koncetraci do 55 % alkoholu. Při koncentraci nad 55 % alkoholu již lihová složka překrývá ovocný charakter.

K ředění pálenky nejčastěji používáme kojeneckou vodu. Je možné použít i vodu destilovanou, V některých pálenicich používají tzv. demineralizovanou vodu, kterou vydávají za destilovanou. Výroba destilované vody je však mnohem energeticky náročnější a proto i destilovaná voda je výrazně dražší.

Pálenku si zákazník může naředit i sám a k výpočtu využít náš jednoduchý skrip pro výpočet vody dle množství destilátu, skutečné a požadované lihovitosti.

Ušlechtilé ovocné destiláty by se měly podávat, podobně jako červéné víno, při pokojové teplotě. Nejlépe tak vynikne jejich chuť i vůně. Nevhodné je destiláty zmrazovat. Zmražením se zastře ovocný charakter destilátu. Ve zmraženém destilátu se na druhou stranu ukryjí drobné vady.